Theo nhà văn quá cố nọ, dù hóa trang khéo đến đâu với kiểu ăn mặc như thế nào, cốt cách cùa một người vẫn không giấu được”. Richard đã thừ tính chính xác của câu nói đó khi làm việc với một toán SAS chi toàn mặc quân phục nhưng không đeo quân hàm. Đúng là có thể nhận ra ai là sĩ quan, ai là hạ sĩ quan ngay. Nhưng tính chính xác của câu nói đó cũng bị thử thách nếu như tiếp xúc với các diễn viên kịch nghệ và chi khi nắm được bản chất của từng con người trong số họ, mới thấy được ông văn sĩ nọ nói không sai.

Vấn đề đặt ra là vốn sống cùa người phát biểu câu ấy đâm bảo cho ông ta một tư duy liền lạc, chặt chẽ và chính xác với mồi trường hợp tiếp xúc, còn Richard Bùi thì chưa thể được như vậy. Bời về tuổi tác, Richard Bùi vẫn ở lứa tuổi trung niên. Nhưng với nghề nghiệp, Richard Bùi lại thuộc vào dạng “cần nghỉ hưu” bởi thâm niên hai mươi năm hoạt động tình báo. Với một điệp viên thì tuổi bốn mươi bốn, bốn mươi lăm đã là tuổi phải tự giác lùi về tuyến sau để truyền kinh nghiệm cho lứa trẻ chứ không phải ớ ngay đẩu trận tuyến. Richard Bùi là điệp viên mang mật danh P4/UK.L

Leave a Reply

Post Navigation