Katingan Chính phủ tổ chức xã hội hoá quản lý cấp giấy phép kinh doanh vàwechat

hoạt động của tổ yến cho hàng chục chủ doanh nghiệp, trong giảng đường của chính quyền địa phương, vào hôm thứ Ba (29/3).

wechat

wechat
Xã hội được tổ chức thuế cấp giấy phép liên quan của ngành tổ swiftlet, mà cho đến nay vẫn chưa được tối đa hóa.

wechat

xã hội này do Bộ trưởng Nicôđêmô đại diện Regent Ahmad Yantenglie. Theo Bộ trưởng Nicôđêmô, việc trồng yến trong Katingan đã cho thấy sự phát triển nhanh chóng.  Nó được nhìn thấy từ số lượng lớn của các tòa nhà được xây dựng cho việc trồng yến.Chơi wechat bằng hệ ios – 80wechat
Để bảo vệ môi trường, quản lý và khai thác tổ yến đó là âm thanh môi trường, đã được thiết Katingan địa phương quy định số 17/2011 về Giấy phép Quản lý kinh doanh và hoạt động Tổ Yến và Katingan Regent Quy định số 29/2012 về Hướng dẫn thực hiện và Giấy phép Quản lý kinh doanh quản lý của Yến Yến.Tải wechat dt cho điện thoại di động – 115wechat

Nicôđêmô nói, đề cập đến Luật số 28/2009 về thuế và khu vực Levies được theo dõi bởi Katingan địa phương quy định số 8/2011 về thuế trong khu vực.

Leave a Reply

Post Navigation