Tiếp tục với việc tìm hiểu Luật chơi Tam cúc sẽ là phần quan trọng nhất trong ván bài Tám cúc.

Cách thức tiến hành chơi Tam cúc

Khi mọi người đã ra đủ bài theo vòng bắt đầu từ nhà cái, sẽ tiến hành lật bài và so sánh các lá bài với nhau. Việc lật bài có thể tiến hành theo vòng đầy đủ hoặc lật bài của những người được chỉ định, tùy thuộc vào từng vòng bài. So sánh các lá bài đã được lật trên chiếu bài với nhau, người giữ lá bài lớn nhất trong vòng bài Tam cúc đó sẽ là người chiến thắng và giành cái.

Để so sánh các lá bài với nhau cần biết cách phân định thứ tự các lá bài trong bộ bài Tam cúc. Các lá bài Tam cúc được sắp xếp theo thứ tự giảm dần như sau: Tướng > Sĩ > Tượng > Xe > Pháo > Mã > Tốt. Với các lá bài có cùng tên bài, quân bài có màu đỏ lớn hơn quân bài có màu đen.

Trong khi chơi Tam cúc sẽ có trường hợp những người chơi không muốn để lộ bài vì vậy lựa chọn chui bài. Tức là người đó sẽ chịu thua ở vòng bài đó và không bị lật lá bài đã đánh ra ở dưới chiếu bài.

Các lá bài đã thu, không sử dụng tiếp trong ván bài Tam cúc bị gọi là rác và bị bỏ ra ngoài.

Trường hợp kết đôi, kết ba trong Tam cúc

Kết đôi là trường hợp ở vòng bài cuối cùng trước khi hết quân, người cầm cái gọi được đôi Tốt đen (những lá bài có giá trị thấp nhất trong bộ bài Tam cúc), nếu thắng ở vòng đó thì được gọi là kết đôi.

Kết ba là 3 quân xe pháo mã được gọi ra cùng với nhau. 3 quân xe pháo mã đen sẽ có thể bị đè ở 3 quân đỏ, đây được gọi là kết đè.

Leave a Reply

Post Navigation