Nhà kinh tế Nhật Bản Harry Tôshima lại đưa ra lý thuyết tăng trưởng kinh tế của các nước châu Á gio' mùaí*). Theo ông, mô hình tăng trưởng của Athur Lewis không co' ý nghĩa thực tế với tình trạng du hoc nhat ban dư thừa lao động trong nông nghiệp gió mùa. Bởi vì, nền nông nghiệp lúa nưóc vẫn thiếu lao động trong các đỉnh cao của thời vụ và chỉ dư thừa lao động trong mùa nhàn rỗi.

Lý thuyết tăng trưởng và phát triển kinh tế đối với các nước đang phát triển

Vì vậy, ông đưa ra mô hình tăng trưởng mới. Trong mô hình này, sự phát triển được bắt đầu bằng việc vẫn giữ lại lao động nông nghiệp và chỉ tạo thêm nhiều hoạt động sản xuất tốt hơn trong những tháng nhàn dịch vụ kế toán thuế rỗi bằng cách tăng vụ và đa dạng hóa cây trồng như trồng thêm rau; quả, cây lấy củ, chăn nuôi gà vịt và các gia súc khác, đánh cá… Đồng thời, sử dụng lao động nhàn rỗi trong nông nghiệp vào các ngành sản xuất công nghiệp cần nhiều lao động.

Việc tạo thuận lợi hơn nữa để co' việc làm đầy đủ cho mọi thành viên gia đinh nông dân trong những xuất khẩu lao động tháng nhàn rỗi sẽ nâng cao mức thu nhập hàng năm của họ và sẽ mở rộng được thị trường trong nước cho các ngành công nghiệp và dịch vụ. Như vậy, lực lượng lao động sẽ được sử dụng hết. Khi thị trường lao động bị thu hẹp hơn, thì tiền lương thực tế sẽ tăng nhanh; hầu hết nông trại.

Xí nghiệp phải chuyển sang cơ giới hóa và việc thay thế lao động bằng các loại máy móc nhỏ này sẽ làm năng suất lao động tăng lên và tổng sản phẩm quốc dân GNP tính theo đầu người (hay đầu lao động) sẽ tăng nhanh khi sử dụng hết lao động trong nông nghiệp. Từ đo', ông cho rằng nông nghiệp hóa là con đường tốt nhất để bắt đầu một chiến lược phát triển ở châu Á gio' mùa, tiến tới một xã hội co' cơ cấu kinh tế công – nông nghiệp – dịch vụ.

Leave a Reply

Post Navigation