Nhật Bản đã tiến nhanh trên con đường phát triển các đô thị từ sau 1868 là do đã áp dụng các biện pháp sau đây :
Chính phủ tài trợ cho các ngành công nghiệp khai khoáng hệ thống giao thông.
Sự liên kết giữa chính phủ với các tổ hợp tài chính lớn (Zai-bat-su).
Chính sách mở rộng cửa ra các nước chungcumuongthanhhanoi.com.
Nắm trong tay các hàng chiến lược.
Kết hợp trật tự chính trị và kinh tế.
Tất nhiên khi mở cửa sang phương Tây vào thời kỳ đầu của Minh Trị về kiến trúc có khi Nhật Bản đã sao chép nguyên si các hình thức kiến trúc châu u (chẳng hạn hai toà kiến trúc lớn biệt điện A-ka-sa-ka và Hoàng cung cũ – xây cất năm 1890 dùng các tổ hợp thức cột kiểu mái hoàn toàn như châu u) nghệ thuật Nhật Bản (cũng như nhiều lãnh vực khác) đã có những tình trạng bối rối nhất định. Nhưng muốn được tất cả mà không muốn mất gì thì không biện chứng. Sự xung đột giữa văn minh phương Tây và những giá trị truyền thống Nhật Bản đã không làm người Nhật nản chí.
Trong cuốn Nước Nhật một trăm năm sau Minh Trị những người Nhật đã viết: … Vấn đề du nhập nền văn hoá Tây phương vào Nhật là điều hoàn toàn cần thiết. Và ngay nếu sự tiến triển
này có một vài sự hỗn loạn về các giá trị người ta cũng không thể trở lại phía sau được và khi người Nhật thời Minh Trị phải đối phó với một nền văn minh hùng mạnh khác lạ và ngoại lai họ sốt sắng tìm hiểu và khi nền văn minh này được dân chúng chấp nhận họ khôn khéo làm cho nó thích hợp với xứ sở của họ.
Ra đời chậm hơn các nền văn minh đô thị phương Tây và phương Đông khác tới 2000 năm Nhật Bản chỉ qua một thời gian nước rút ngắn ngủi từ giữa thế kỷ trước không những đã đuổi kịp mà về một số mặt còn vượt về nhịp độ phát triển đô thị đối với một số nước. Tuy vậy những vấn đề đô thị đặt ra với Nhật Bản cũng gai góc hơn có thể trích đày lời nói của nhà kiến trúc Nhật Ken-dô Tăng nổi tiếng thế giới người được gọi là quái tượng thiêng liêng của kiến trúc hiện đại : Nếu không được sắp xếp lại các đô thị sẽ có nguy cơ đi đến ngày tận thế. Hy vọng có cả không tưởng đều đang ở phía trước.

Leave a Reply

Post Navigation