Khu vực Mỹ La-tinh

Vào giữa thập niên 80, Mê-hi-cô thực sự chiếm lĩnh vị trí độc tai facebook cho dien thoai tôn ở khu vực này (60%), tuy nhiên những nước nhỏ như Puerto Rico và Anguilla lại đạt được mức độ thâm nhập thị trường cao hơn cả Chi-lê và Bra-xin. Đến năm 2000, Bra-xin đã dành được thị phần dẫn đầu khu vực (36%) sau khi tiến hành việc cổ phần hóa một cách triệt để. Các vị trí tiếp theo thuộc về Mê-hi-cô (23%), Ác-hen-ti-na, Vê-nê-zu-ê-la và Chi-lê. Với sự thiếu vắng của sự ổn định kinh tế mang tính vĩ mô và có tổ chức, mức độ thâm nhập của một số thị trường trọng yếu bao gồm Cô-lôm-bi-a, Pê-ru, Pa-ra-goay, U-ru-goay và Pa-na-ma chỉ là 1-3%. Nhóm bốn nước dẫn đầu (Bra-xin, Mê-hi-cô, Ác-hen-ti-na và

Era / 1980 on Pinterest | Tom Selleck, 1980s and Hot Rollers

Cuộc cách mạng về di động vào thập niên 1980

Vê-nê-zu-ê-la) đã chiếm tới 77% tổng thị trường khu vực. Thực tế,tải facebook về điện thoại chỉ hai thị phần của Bra-xin và Mê-hi-cô cũng đã đạt đến 58% thị trường Mỹ La-tinh.

Khu vực Trung Đông

Ả-rập Xê-út đã tạo dựng được vị trí ấn tượng nhưng tương đối ngắn ngủi trong cuộc cách mạng về di động vào thập niên 1980 khi Ericsson chiếm giữ vị trí thống trị với hệ thống mạng của Vương quốc Ả-rập. Cùng với Ô-man, Cô-oét và các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) cũng đóng vai trò quan trọng trong khu vực này. Vào cuối những năm 1990, I-xra-en chiếm lĩnh vị trí số một thị trường Trung Đông (42%), tiếp sau là UAE (14%), Ả-rập Xê-út (12%) và I-ran (dưới 10%). Tuy nhiên với dân số hạn chế của mình, vị trí dẫn đầu của tai face book I-xra-en đã dần dần bị suy giảm kể từ giữa thập niên 1990 khi mà những nước Ả-rập lớn hơn cùng lao vào tiến hành công cuộc hiện đại hóa.

Leave a Reply

Post Navigation