Nó không phải là khuyến khích để mua một máy tập chạy bộ ở để sử dụng thương mại vì nhiều lý do. Một, họ có xu hướng trở nên nhẹ hơn và không thể xử lý các yêu cầu khắt khe của nhiều người sử dụng và sử dụng liên tục. Ngoài ra, họ có thể không được xếp hạng để xử lý các cá nhân nặng hơn những người sẽ muốn sử dụng các thiết bị.

Sử dụng và tập luyện hiệu quả với máy chạy bộ phòng tập.

Bạn cũng có thể kết thúc voiding bảo hành của bạn như thế này là một vi phạm các thỏa thuận mua và sử dụng các thiết bị vượt ra ngoài phạm vi. Điều này có nghĩa là bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ sửa chữa và có thể phải chịu trách nhiệm nếu ai đó bị tổn thương.

Bạn cũng có thể nguy cơ phải bỏ hoặc thất vọng khách hàng của bạn khi họ đang trả tiền để truy cập vào top của các thiết bị dây chuyền.

chay bo tai nha

Máy chạy bộ Fitness

Tôi có thể mua một máy chạy bộ phòng tập cho gia đình không?

Mặt bên kia, nó là hoàn toàn chấp nhận được để mua một máy chạy bộ thương mại cho dân dụng. Bạn có thể tìm thấy nó là khó khăn hơn để phù hợp với nó trong không gian của bạn, nhưng đó là tùy thuộc vào bạn. Bạn cũng nên xem xét thực tế bạn có khả năng lãng phí một chút tiền bằng cách làm này. Sự thật là, bạn sẽ không thể sử dụng nó nhiều như nó sẽ được sử dụng trong việc thương mại vì vậy bạn sẽ phải trả giá cao hơn cho một cái gì đó hơn bạn cần. Ngoài ra, bạn có thể muốn xem xét việc tìm kiếm một cái gì đó với một boong gấp để cung cấp cho bạn nhiều không gian hơn khi bạn không sử dụng máy chạy bộ.

may chay bo tai nha (2)

Tìm kiếm các máy chạy bộ cơ phù hợp với tất cả các bạn phụ thuộc vào cách bạn có kế hoạch để sử dụng các thiết bị tập thể dục và thường xuyên bạn sẽ được chi tiêu thời gian vào nó. Bạn muốn tìm một cái gì đó mà sẽ sống đến tất cả các mục tiêu tập thể dục cá nhân của bạn trong khi vẫn làm việc với các không gian bạn đã có sẵn. Biết được sự khác biệt giữa máy chạy bộ dân cư và thương mại chỉ là bước đầu tiên trong việc lựa chọn các thiết bị đó là đúng cho bạn. Hãy xem xét tất cả các nhu cầu của bạn, giá các thiết bị và sau đó mua những gì bạn cảm thấy phù hợp với lối sống của bạn tốt nhất.

Leave a Reply

Post Navigation